AZƏRBAYCANDA VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİN İNKİŞAFINA YARDIM ASSOSİASİYASININ BMT-nin İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğvi komitəsinə Ermənistan Respublikası təqdim etdiyi hesabata bəzi qeydlər
12.04.2017 16:17