Bir faciə haqqında iki foto söhbət

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nəşr etdirdiyi «Bir faciə haqqında iki foto-söhbət» foto-kitabı 1992-ci il fevral ayının 26-da ermənilər tərəfindən Xocalıda