Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Taryel Tapdıg oğlu, Boluslu kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Xəlilov Qiyas Məhəmməd oğlu, Boluslu kəndi