Tağıyev Polad Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi

Həşimov Alı Məmməd oğlu, Boluslu kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi