Tağıyev Polad Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi

Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Yusifova Lyuda Ruf qızı, Nərimanlı kəndi
Kərimov Oktay Nadir oğlu, Xan Qərvənd kəndi