Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Əfsus Səfər oğıu, Xan Qərvənd kəndi
Tağıyev Cavanşir Məhərrəm oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi