Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi

Əliyev Yusif Musa oğlu, Boluslu kəndi
Seyidova Çiçək Mədəd qızı, Boluslu kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi