Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi

Həsənov Ramiz Həbib oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi