Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi

Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi