ƏRAZİ

Ərazisi 

86.6 min km2 (12% meşələr, 1.7% su hövzəsi, 54.9% yararlı torpaqlar, cümlədən 31.1 % otlaq və biçənəklə, 31.4% sair torpaqlar). Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir.

Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km

Böyük göllər, km2
Sarısu – 67.0
Ağgöl – 56.2
Ağzıbirçala – 37.0
Mehman – 35.0
Böyükşor – 9.2
Hacıqabul – 8.4

Dünyada ən böyük göl -Xəzər dənizi
sahəsi 400000 km2, dərinliyi-1025 m.

Ən yüksək dağ zirvəsi 
Bazardüzü – 4466 m.

Qonşuları:

Dövlət sərhədləri Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km

Böyük adalar, km2
Pirallahı – 14.4
Çilov – 11.5
Xərə-Zirə – 3.5
Böyük-Zirə – 1.4

Böyük çaylar, km
Kür – 1515
Araz – 1072
Alazan (Qanıx) – 413
İori (Qabırrı) – 389
Samur – 216
Tərtər – 200

http://www.azerbaijan.az/portal/General/Square/square_a.html

COMMENTS