Adıgözəlov Babaxan, Xan Qərvənd kəndi

Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
İsgəndərova Nəcibə Ələddin qızı, Xan Qərvənd kəndi
Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi