Cəfərov Əlövsət Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi
Məmmədova Sevil Saleh qızı, Boluslu kəndi
Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi