Cəfərov Əlövsət Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi
Məmmədov Seymur Vahid oğlu, Boluslu kəndi