Cəlilova Ziybər Namaz qızı, Qızılhacılı kəndi

Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi
Əliyev Zahid, Nərimanlı kəndi
Musayev Fizuli İsmayıl oğlu, Qızılhacılı kəndi