Category: Guşə

1 2 3 20 / 21 POSTS
Ermənilər Qafqazda yerli xalq deyil

Ermənilər Qafqazda yerli xalq deyil

Ermənilərin Qafqazda yerli xalq olmadığı və buraya başqa ərazilərdən gəlmələri mütəxəssislər tərəfindən çoxdan sübut olunmuş faktdır. Erməni dilinin ...
Ramiz Sevdimalıyev: Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (IV hissə)

Ramiz Sevdimalıyev: Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (IV hissə)

(Son) Əlbəttə, XIX-XX əsrlərin sərhəddində erməni terrorizminin səciyyəvi xüsusiyyətlərı yeni yaranmış erməni terror təşkilatlarına da məxsus idi. ...
Dəyanət Musayev: AVCİYA və tarixi həqiqətlərin təbliği

Dəyanət Musayev: AVCİYA və tarixi həqiqətlərin təbliği

"Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyanın (SCQACK) 2-ci maddəsində "milli, etnik, irqi və ya dini qrupu ta ...
Fuad Babayev: 2009-cu il üçün dəftərçə

Fuad Babayev: 2009-cu il üçün dəftərçə

Getdikcə daha çox "ərazi” tələb edən "arxiv”imdə az qala arxeoloji qazıntı zamanı aşkar etdiyim dəftərçəyə baxıram. 2009-cu ilin cib gündəliyidir. Dəf ...
Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (III hissə)

Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (III hissə)

(Davamı) Altıncı, vaxtilə mövcud olmuş "Böyük Ermənistan" haqqında miflərin yaradılması, "erməni xalqının əzabkeşliyi" haqqında uydurulmuş iddialar e ...
621 000 və 1 130 000 (birinci demoqrafiq etüd)

621 000 və 1 130 000 (birinci demoqrafiq etüd)

El dilində "Ruset” adlandırılan Rusiya Federasiyasının xeyli azərbaycanlı vətəndaşı var.  Və onların sayı artmaqdadır.  Üstəlik,  bu tendensiya  uzun ...
Gündüz Nəsibov: Altıncı müsabiqə

Gündüz Nəsibov: Altıncı müsabiqə

Mayın 18-19-da Şamaxı şəhərində millət vəkili Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə keçirilən altıncı Sabir bədii qiraət müsabiqəsi tarixə çevrildi. Azərba ...
Ramiz Sevdimalıyev : Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (II hissə)

Ramiz Sevdimalıyev : Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (II hissə)

(Davamı) Qeyd edək ki, erməni döyüşçülərinin transsərhəd fəaliyyəti təsadüfi deyil, sistemli və düşünülmüş xarakter daşıyırdı. Çar Rusiyasının təbə ...
Fuad Babayev: Erməni dilli Azərbaycan kitabı haqqında yazı

Fuad Babayev: Erməni dilli Azərbaycan kitabı haqqında yazı

Şamaxının millət vəkili, Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun 2012-ci ildə "Milli Məclis” jurn ...
Ramiz Sevdimalıyev : Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış

Ramiz Sevdimalıyev : Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış

Terrorizm – təkcə siyasi, sosial və ya dini etiraz forması və üsulu deyil, həmçinin geosiyasi rəqabətin və deməli həm də daim böyük siyasətin aləti ol ...
1 2 3 20 / 21 POSTS