Category: Qanunvericilik

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU   I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondlar ...

Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin Əsasnaməsi və strukturu

Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı Azərbaycan ...

Qrant haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna o ...

Könüllü fəaliyyət haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU I. FƏSİL ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Qanunun məqsədləri Bu qanun fiziki şəxslərin könüllü - öz istəyi və marağı ə ...

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU   I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində h ...
5 / 5 POSTS