Category: Qanunvericilik

1 213 / 13 POSTS

Qrant haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna o ...

Könüllü fəaliyyət haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU I. FƏSİL ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Qanunun məqsədləri Bu qanun fiziki şəxslərin könüllü - öz istəyi və marağı ə ...

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU   I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində h ...
1 213 / 13 POSTS