İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi