Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi

Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Hüseynov Aftandil Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi