Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi