Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi

Qasımov Məmməd Məhərrəm oğlu, Boluslu kəndi
Ocaqverdiyev Afdandil Həsən oğlu, Boluslu kəndi
Paşayev Fizuli Yusif oğlu, Xan Qərvənd kəndi