Mirzəyeva Hafizə Həsəs qızı, Qızılhacılı kəndi

Mirzəyeva Qənirə Musa qızı, Qızılhacılı kəndi
Əliyev Zahid Məmis oğlu, Nərimanlı kəndi
Yusifov Novel Mahmud oğlu, Zeynallı kəndi