Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi

Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi