Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi

Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi
Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi