Əhmədov Fazil Ərşad oğlu, Sarıcalı kəndi

Hüseynov Akif, Əfətli kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi