Əhmədov Fazil Ərşad oğlu, Sarıcalı kəndi

Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi