Əhmədov Fazil Ərşad oğlu, Sarıcalı kəndi

İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi