Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi

Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi