Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi

İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi