Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi

Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi