Əhmədov Mirqasım Yaşasın oğlu, Poladlı kəndi

Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi
İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi