Əhmədov Mirqasım Yaşasın oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Qəhrəmanov Rəşid Səvayət oğlu, Kəhrizli kəndi
Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi