Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyev Əskər Hacıməmməd oğlu, Çəmənli kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi