Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi

Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi