Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi