Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Tural Novruz oğlu, Quzanlı kəndi