Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Məmmədova Ruhani Miriş qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi