Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu