Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Məmmədova Ruhani Miriş qızı, Quzanlı kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi