Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi

Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi