Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi