Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi

Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi
Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi