Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi

Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi