Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi

Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi