Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi

İsgəndərova Afət Səfər qızı Poladlı kəndi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi