Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi

Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi