Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi

İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi