Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi

Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi
Bayramov İldırım Yusif oğlu, Xan Gərvənd kəndi
Məmmədov Şahəddin Firəddin oğlu, Yeni yol kəndi