Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi

Şirinov Qoşqar Şirin oğlu, Yeni yol kəndi
Cavadov Qəhrəman Haqverdi oğlu, Balakürd kəndi
Alıyev Qalib Həbib oğlu, Boluslu kəndi