Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi

Məmmədova Sevil Saleh qızı, Boluslu kəndi
Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi
Allahverdiyev Elnur Teymur oğlu, Təklə kəndi