Əkbərov Samir İlyas oğlu, Üçoğlan kəndi

Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi