Əkbərov Samir İlyas oğlu, Üçoğlan kəndi

Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi