Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi

Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Aftandil Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi