Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi