Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi

Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi