Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi

Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Hüseynova Lətifə Oruc qızı, Əliyanlı kəndi