Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi

Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi