Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi