Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi

Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi