Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Seyfullazadə Elçin Hüseyn oğlu, Poladlı kəndi