Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Quliyev Ramin Telman oğlu, Taynaq kəndi
Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi