Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi
Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi