Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı