Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi