Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi