Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Mustafazade Yasir Mahmud oğlu, Sarıcalı kəndi