Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı
Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi