Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi

Hüseynov Məhərrəm Rövşən oğlu, Poladlı kəndi
Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi
Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi