Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi

Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi