Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi

Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi