Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi

Hüseynov Yaşar Hüseyn oğlu, Yeni yol kəndi
Adıgözəlov Babaxan, Xan Qərvənd kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi