Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi

Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi