Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi

Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi