Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi

Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi