Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi

Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi