Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi

İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi