Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi

Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi