Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi

Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi