Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi

Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi