Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi

Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi
Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi
Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi