Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi

Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi