Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi

Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi