Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi