Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi

Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi