Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi