Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi