Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi