Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi