Əliyev Elmir, Ergi kəndi

Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi