Əliyev Elmir, Ergi kəndi

Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi