Əliyev Elmir, Ergi kəndi

Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi