Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi

Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi