Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi

Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi