Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi
Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi