Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi

İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynov Xəyyam Ağalar oğlu, Quzanlı kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi