Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi

Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi