Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi
Əkbərov Samir İlyas oğlu, Üçoğlan kəndi