Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi

Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi
Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi