Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi

Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi