Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi

Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi