Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi

Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi
Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi