Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi

Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi