Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi

Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi