Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi

Səfərov İsrafil İnqilab oğlu, Üçoğlan kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi