Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi

Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi