Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi

Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi
Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi