Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi

Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi