Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi

Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi
Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi
Quliyeva Tamella Mamed qızı, Güloğlular kəndi