Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi

Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi