Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi

Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi