Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi

H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi
Quliyeva Tamella Mamed qızı, Güloğlular kəndi