Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi

M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi