Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi

Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi