Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi