Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi