Əliyev Müşfiq Əlövsət oğlu, Boluslu kəndi

Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi
Süleymanov Valeh Babakişi oğlu, Boluslu kəndi