Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi

Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi