Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Zaur Vidadi oğlu, Əfətli kəndi
Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi