Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi

Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi