Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi