Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi

Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi