Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
X. Xaliq Fazil oğlu