Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi

Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi
Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Tural Novruz oğlu, Quzanlı kəndi