Əliyev Nofər İbiş oğlu, Boluslu kəndi

Paşayev Fizuli Yusif oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Süleymanov Babakişi Yaqub oğlu, Boluslu kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi