Əliyev Nofər İbiş oğlu, Boluslu kəndi

Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Əliyev Zahid Məmis oğlu, Nərimanlı kəndi
Süleymanov Valeh Babakişi oğlu, Boluslu kəndi