Əliyev Nofər İbiş oğlu, Boluslu kəndi

Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi
Osmanov Rəşid Səlim oğlu, Təklə kəndi
Xudiyev Elşən Mikayıl oğlu, Yeni yol kəndi