Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Cavanşir Allahverən oğlu, Hındarx qəsəbəsi