Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi

Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi