Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi

Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi