Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi

İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi