Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi