Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi