Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi