Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Orucov Vüqar Yusif oğlu, Sarıcalı kəndi
Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Əkbərov Samir İlyas oğlu, Üçoğlan kəndi