Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi