Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi

Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi