Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi

Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi
Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi