Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi

Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi
Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi