Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Əhliyyətzadə Cavidan Əhməd oğlu, Quzanlı kəndi
Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu