Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi

Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi