Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi

Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi