Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi

Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi