Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi

Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi
Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi