Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi

Əliyeva Zeynəb Səlim qızı, Sarıcalı kəndi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi