Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi

Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi
Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Məhəmməd Xasay oğlu, Hındarx qəsəbəsi