Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mamedov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi